หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 


 
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
 

     กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่กุ ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปี และจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่เกิดระหว่างวันที่ 2 กันยายน 2506 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2507 หรือผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่แต่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ และไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน   โดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด เพื่อจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป ) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
     กรณีผู้สูงอายุมาลงทะเบียนได้ตนเอง
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา

     กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาด้วยตนเองได้และมีผู้มาลงทะเบียนแทน
          1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
          2. ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา
          3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมสำเนา
          4. หนังสือมอบอำนาจ
          5. เอกสารผู้รับมอบอำนาจ : บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
          6. เอกสารผู้รับมอบอำนาจ : ทะเบียนบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

     ***ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่กุ โทร. 0 5558 3030 ต่อ 104 หรือโทร. 09 3139 5248

     ***สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อกรอกรายละเอียดแล้วนำไปยื่น ณ กองสวัสดิการสังคม ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง วันที่ 30 กันยายน 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2565 เวลา 13.41 น. โดย คุณ ศิรินภา สันติวัฒนากรณ์

ผู้เข้าชม 178 ท่าน

<<
>>
X
แบบคำขอลงทะเบียน
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT