หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตากที่ 2520/2564 เรื่องมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( covid 19 จังหวัดตาก )ให้สถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอยหรือศูนย์แยกกักในชุมชน ( Community isolation )  29 ก.ค. 2564 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศขยายเวลา พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 1 สิงหาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564  26 ก.ค. 2564 21
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลนครแม่สอด ขอความร่วมมือประชาชนในเขตเทศบาล งดออกนอกเคหสถาน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมิให้ขยายเป็นวงกว้าง และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19  26 ก.ค. 2564 18
ข่าวประชาสัมพันธ์   สั่งจังหวัดตาก ที่ 2411-2415 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก  20 ก.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2377/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19 ) จังหวัดตาก ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม สำหรับอำเภอแม่สอด อำเภอพบพระ และอำเภอแม่ระมาด ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น   19 ก.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ จากสำนักงานทะเบียนอำเภอแม่สอด และ สำนักงานทะเบียนตำบลแม่กุ เนื่องด้วย สำนักงานทะเบียนอำเภอแม่สอด และ สำนักงานทะเบียนตำบลแม่กุ ต้องปิดทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ห้องทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอำเภอแม่สอด เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 19-30 ก.ค. 2564  16 ก.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าวประชาสัมพันธ์กองการศึกษา ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่องการหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลแม่กุ ตามที่เทศบาลตำบลแม่กุได้ประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษหรือการหยุดจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ on-site เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตพื้นที่   16 ก.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2303/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และให้สถานประกอบการเป็นสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อไว้ในโรงงาน  13 ก.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2302/2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) จังหวัดตาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฏาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  13 ก.ค. 2564 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลแม่สอด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019  12 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทสามารถยึนความประสงค์ขอผ่อนชำระค่าใช้ไฟฟ้าได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  12 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์จากอำเภอแม่สอด เรื่อง การรายงานข้อมูลผู้อาศัยบ้านเช่า คอนโด อพาร์ทเท้นท์ และหอพัก ให้ผู้ประกอบการแจ้งข้อมูลผู้เข้าพักที่มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าอาจจะลักลอบเข้าเมืองอาจจะนำมาสู่การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   12 ก.ค. 2564 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2267/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จังหวัดตาก เฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง  8 ก.ค. 2564 11
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายนพ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)  8 ก.ค. 2564 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2229/2564 เรื่องเรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว  5 ก.ค. 2564 51
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT