หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2232/2564 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก เฉพาะสถานที่วรรณาพลาซ่า ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด  5 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2231/2564 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก ในสถานประกอบกิจการที่จัดให้เป็นสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อไว้ในโรงงาน  5 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 2230/2564 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เรื่อง มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดตาก ใ  5 ก.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่2103/2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดตาก เฉพาะเขตพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  30 มิ.ย. 2564 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตากที่ 2062/2564 เรื่องมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จังหวัดตาก ปิดพื้นที่และสถานที่เป็นการชั่วคราว  28 มิ.ย. 2564 59
ข่าวประชาสัมพันธ์   แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดตาก ปรับปรุง ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564  28 มิ.ย. 2564 23
ข่าวประชาสัมพันธ์   4 ขั้นตอนการพิทักษ์เด็กแนวปฏิบัติในการป้องกันและคุ้มครองเด็กในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  18 มิ.ย. 2564 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ จากการประปาส่วนภูมิภาค อำเภอแม่สอด แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564  16 มิ.ย. 2564 28
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1599/2564 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก  23 พ.ค. 2564 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลแม่กุ เรียนประชาชนชาวเทศบาลตำบลแม่กุ ที่ใช้น้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ได้เกิดภาวะภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง ประกอบกับมีการใช้น้ำเพื่อการเกษตรบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งเป็นแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาของเทศบาลตำบลแม่กุ ทำให้เกิดวิกฤติการขาดแคลนน้ำ นั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในเบื้องต้น เทศบาลตำบลแม่กุจึงได้ดำเนินการออกให้บริการแจกจ่ายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ทั้งนี้ เทศบาลฯ  21 พ.ค. 2564 71
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1536/2564 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ...  18 พ.ค. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1415/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก   3 พ.ค. 2564 88
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564))  29 เม.ย. 2564 152
ข่าวประชาสัมพันธ์   มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก(เพิ่มเติม) ตามคำสั่งจังหวัดตากที่ 1287/2564 ลงวันที่ 22 เมษายน 2564   23 เม.ย. 2564 133
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข่าว ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการให้ผู้ปกครองมารับชุดนักเรียนและอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัวของนักเรียน  21 เม.ย. 2564 136
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT