หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสาร
 
  หมวดข่าว :รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
    ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เทศบาลตำบลแม่กุเรื่อง ปิดทำการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเนื่องจากเหตุพิเศษ   21 เม.ย. 2564 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   ข้อปฏิบัติเมื่อผุ้ป่วยโควิด19 ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม #ข้อปฏิบัติเมื่อผุ้ป่วยโควิด19ต้องเข้าพักในโรงพยาบาลสนาม  20 เม.ย. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1211/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก  18 เม.ย. 2564 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก ที่ 1211/2564 ลงวันที่ 17 เมษายน 2564 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดตาก  17 เม.ย. 2564 130
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง  17 เม.ย. 2564 116
ข่าวประชาสัมพันธ์   ทำอย่างไรดี เมื่อทราบผลติดโควิด19  16 เม.ย. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำสั่งจังหวัดตาก 1997/2564 จากทางผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  10 เม.ย. 2564 109
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศจากอำเภอแม่สอด เรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19  8 เม.ย. 2564 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่กุ ร่วมอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)  7 เม.ย. 2564 400
ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ 6 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลแม่กุ โดย รพ.สต.แม่กุ, รพ.สต.บ้านแม่กุเหนือ, เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และฝ่ายปกครองหมู่บ้านร่วมกับ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากโรงพยาบาลพบพระ ได้รับมอบหมายให้ร่วมกันดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชาชนใน เขตพื้นที่เทศบาลตำบลแม่กุ   6 เม.ย. 2564 103
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓/๕)ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  2 เม.ย. 2564 301
ข่าวประชาสัมพันธ์   สายด่วน 1444 ทุกคำถาม มีคำตอบ  21 มี.ค. 2564 180
ข่าวประชาสัมพันธ์   ตัวอย่างบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 .  11 มี.ค. 2564 177
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแม่กุ เรื่อง การปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง  19 ก.พ. 2564 271
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แนวทางการหาเสียง ปิดประกาศ ติดแผ่นป้าย และการคำนวณค่าใช้จ่าย ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  19 ก.พ. 2564 189
<< หน้าแรก...     2      3      4      5     (6)     7      8      9      10   
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT