หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตะละออก สรุปกิจกรรม แก้วน้ำมหัศจรรย์ ตามโครงการกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา (กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย)   1 ธ.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ครั้งที่ 2   1 ธ.ค. 2564 1
ข่าวกิจกรรม อบต.แม่อุสุ   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทีโน๊ะโค๊ะ จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on line ตามโครงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19)   1 ธ.ค. 2564 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565   1 ธ.ค. 2564 15
VDO วีดิทัศน์ ทต.ท่าสายลวด   การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2564   1 ธ.ค. 2564 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ทุ่งหลวง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565   1 ธ.ค. 2564 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   ประชาสัมพันธ์โครงการคลังปัญญาผู้สูงอายุ   1 ธ.ค. 2564 17
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   รองปลัดเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน-ติดตามแนวนโยบายรัฐบาลและภารกืจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   งานบริการเปลี่ยน-ย้ายมาตรน้ำประปา และปรับภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะริมเมย   1 ธ.ค. 2564 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564   1 ธ.ค. 2564 32
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 3,811
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT