หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
ข่าวสารในเครือข่าย
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564   1 ธ.ค. 2564 32
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ต้าน   เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ออกสำรวจข้อมูลครัวเรือนประชาชน เพื่อจัดทำโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน   1 ธ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565   1 ธ.ค. 2564 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บ้านตาก   การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542   1 ธ.ค. 2564 15
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลยกกระบัตร   1 ธ.ค. 2564 6
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ตลุกกลางทุ่ง   ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มพร้อมตัวอย่างการกรอกข้อมูล ต่างๆ ทางเว็ปไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลุกกลางทุ่ง   1 ธ.ค. 2564 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มหาวัน   ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขต อบต.มหาวัน ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและิส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี 2565.   1 ธ.ค. 2564 8
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุผาแดง   การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ 2566   1 ธ.ค. 2564 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ท้องฟ้า   ประกาศโครงการขยายไหล่ทางถนน จากสาย หมู่ที่4 จากปากทางเข้าหมู่ที่ 2 บ้านท้องฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลท้องฟ้า   1 ธ.ค. 2564 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ป่ามะม่วง   ประชาสัมพันธ์การจัดทำรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ   30 พ.ย. 2564 34
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 3,811
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT