แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ธรรมชาติน่ายล ภูมิพลเขื่อนใหญ่
พระเจ้าตากเกรียงไกร เมืองไม้และป่างาม
เขื่อนภูมิพล อ.สามเงา
อุทยานแห่งชาติแม่เมย
ตลาดมูเซอ
ศาลหลักเมืองสี่มหาราช
เทศบาลตำบล
แม่กุ
อำเภอแม่สอด
จังหวัดตาก
63110
1
2
3
4
5
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2563 เวลา 13.09 น. โดย เทศบาลตำบลแม่กุ

ผู้เข้าชม 22 ท่าน