หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
รางวัลที่ภาคภูมิใจ
 
 
ประกาศเกียรติคุณ
 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ "ชุมชนต้นแบบไอโอดีน"
 
 
ประกาศเกียรติคุณ
 
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่
เทศบาลตำบลแม่กุ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
การประกวดองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น
การป้องกันโรคไข้เลือดออก
ด้านการป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกระดับอำเภอ
ประจำปี 2563
 
 
เกียรติบัตร
 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ไว้เพื่อแสดงว่า
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ
ได้เป็นสถานที่ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหารโรงเรียน
จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
 
 
เกียรติบัตร
 
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
ใบอนุโมทนาบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า
สำนักงานเทศบาลตำบลแม่กุ
ได้บริจาคทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือโรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้อาคารเรียน และอาคารประกอบ
เป็นจำนวนเงิน 6,732 บาท
 
 
เกียรติบัตร
 
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
ขอมอบเกียรติบัตรนี้ เพื่อประกาศว่า
เทศบาลตำบลแม่กุ
เป็นองค์กรต้นแบบปลูกผักสวนครัว
เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร
 
 
เกียรติคุณ
 
สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่กุ
ขอมอบเกียรติคุณฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลแม่กุ
เป็นหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ สนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินงาน
และกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
 
เกียรติคุณ
 
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขอมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่
เทศบาลตำบลแม่กุ
เพื่อแสดงว่า
ได้รับการคัดเลือกและดำเนินงานตำบลต้นแบบการพัฒนาสังคม
และสวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2555
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT