หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล แม่กุ ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
บุคลากร
 
สำนักปลัด
นางพวงเพชร ตาแว่น
หัวหน้าสำนักปลัด
089-562-7716
นางสาวเทพธีด์ มีศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
พนักงานเทศบาล
นางพจมาน จันทะกลาง
นักจัดการงานทั่วไป
นายสมคิด ศิริมา
นักทรัพยากรบุคคล
ส.อ.พิเศก เอี่ยมกี่
นิติกร
นางสาวอรุณ แปรงปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นาย ธเนษฐ เพชรปราณี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
-ว่าง-
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานจ้างเหมาตามภารกิจ
นายกชกร ปัญญาสอน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุวินร์ ใจเถิน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวีระเดช คำวาด
พนักงานขับรถยนต์
นายบัญญัติ ปัญญาสิทธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวิทยา กาล้อม
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
คนงาน
พนักงานจ้างทั่วไป
นายวิโรจน์ เทียมจันทร์
พนักงานดับเพลิง
นางสาววรรณวิภา ขัดแพร่
คนงาน
นายกิตติศักดิ์ ปัญญาวงค์
พนักงานดับเพลิง
นายภูเบศ มนตรี
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
-ว่าง-
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางทองเพียร นาละต๊ะ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางมยุลี ปัญญาอุด
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายธนวัฒน์ บุญเที่ยง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอติชาติ ก๋าแก่น
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายพงษ์ศักดิ์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT