หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลแม่กุ
 
 
Hot News
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ เทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ค่ะ
สถานที่สำคัญ
 
   สำนักงานเทศบาลตำบลแมากุ  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/13

ลำดับภาพที่ 2/13

ลำดับภาพที่ 3/13

ลำดับภาพที่ 4/13

ลำดับภาพที่ 5/13

ลำดับภาพที่ 6/13

ลำดับภาพที่ 7/13

ลำดับภาพที่ 8/13

ลำดับภาพที่ 9/13

ลำดับภาพที่ 10/13

ลำดับภาพที่ 11/13

ลำดับภาพที่ 12/13

ลำดับภาพที่ 13/13
<<
>>
X
 
ชื่อสถานที่ : สำนักงานเทศบาลตำบลแมากุ
 
ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110
 
ข้อมูล : เดิมประชาชนส่วนใหญ่อพยพย้ายถิ่นมาจาก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เมื่อประมาณปี พ.ศ.2409 โดยครัวเรือนที่อพยพมา จำนวน 12 ครัวเรือน สาเหตุการย้ายถิ่นเนื่องจากอยู่ถิ่นเดิมได้รับความลำบากไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง จึงอพยพมาหาถิ่นที่อยู่ใหม่ เพื่อใช้ทำมาหากิน เริ่มต้นด้วยการแผ้วกางป่าสร้างที่อยู่อาศัยเป็นกระต๊อบหรือเพิงอยู่ตามอัตภาพ โดยใช้ไม่ไผ่มาทำเป็นพื้นฝาและหลังคามุงด้วยใบตอนพวงหรือหญ้าคา ลักษณะการตั้งบ้านเรือนกระจัดกระจายไม่เป็นแนวเดียวกัน โดยไม่คำนึงถึงถนนหนทางว่าจะตัดในลักษณะใด ส่วนบริเวณหัวหมู่บ้านนั้นมีลำห้วยไหลผ่านตลอดปี แต่เดิมลำห้วยนั้นไม่มีชื่อเรียกมีอยู่สองสาย คือ ลำห้วยสายเล็ก และลำห้วยสายใหญ่ ซึ่งภายหลังได้มีการตั้งชื่อลำห้วยทั้งสองสายนี้ คือ ลำห้วยสายใหญ่ชื่อเรียกว่า &ldquo;ห้วยแม่กุหลวง&rdquo; ลำห้วยสายเล็กมีชื่อเรียกว่า &ldquo;ห้วยแม่กุน้อย&rdquo; ซึ่งชื่อของลำห้วยทั้งสองสายที่มาจาก บริเวณต้นน้ำของลำห้วยทั้งสองสายนี้มีชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยงมาตั้งแต่ถิ่นอาศัยก่อน ประมาณ 4-5 หลังคาเรือน โดยมีนายพะกุโพเป็นหัวหน้าเผ่ากระเหรี่ยงในเวลานั้น ดังนั้น จึงตั้งชื่อห้วยทั้งสองสายนี้ให้พ้องกับชื่อนายพะกุโพ จึงเรียกลำห้วยทั้งสองสายนี้ว่า &ldquo;ห้วยแม่กุ&rdquo; ต่อมามีผู้อพยพกลุ่มอื่นๆ เข้ามาอาศัยเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ และขยายตัวจนจัดตั้งเป็นตำบลขึ้นโดยใช้ชื่อว่า ตำบลแม่กุ และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน
 
 
ผู้เข้าชม 33 ท่าน         
 
 
 
คู่มือประชาชน
Knowledge
Management
 
 
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวล
ผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Earth
 
 
   
  เทศบาลตำบลแม่กุ
  ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT