ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 2 )
16.67%
ระบบสาธารณูปโภค ( 1 )
8.33%
การให้บริการด้าน Internet ( 1 )
8.33%
การส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
66.67%