ท่านต้องการให้ ทต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
การคมนาคม ( 2 )
11.11%
ระบบสาธารณูปโภค ( 5 )
27.78%
การให้บริการด้าน Internet ( 3 )
16.67%
การส่งเสริมอาชีพ ( 8 )
44.44%